Agat Besiktning

Överlåtelsebesiktningar i Danderyd, Täby, Uppsala med omnejd

(Stockholms och Uppsala län utan reskostnad, närliggande län tillkommer reskostnad)

Kontakt!

070-741 85 25

Till kontakt

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus och utförs vid försäljning eller köp. Då görs en byggteknisk undersökning av byggnaden och marken omkring den som har teknisk betydelse för byggnaden. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten”, som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.


Agat Besiktning utför överlåtelsebesiktningar i Danderyd, Täby, Uppsala med omnejd.

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

När du valt en besiktningsman och även gått igenom villkoren, kommer du att få en uppdragsbekräftelse som du ska läsa igenom noggrant! När det är dags för besiktningen går besiktningsmannen först igenom allt som rör din fastighet. Han går igenom eventuellt olika dokument och handlingar som finns, husägaren får redogöra för fastighetens historik som till exempel renoveringar, skador som funnits med mera. När detta gjorts gör besiktningsmannen en noggrann okulär besiktning av byggnaden som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Efter besiktningen går han igenom vad som noterats och vilken effekt eventuella fel och risker kan ha på byggnaden. Syftet med en överlåtelsebesiktning är att samla och redovisa fastighetens fysiska skick som sedan sammanställs i ett besiktningsutlåtande som skickas till uppdragsgivaren.

I en överlåtelsebesiktning ingår inte installationer såsom el, värme, vatten, ventilation, skorsten, eldstad med mera. Det utförs heller inga ingrepp i byggnaden.

Priser

Agat Besiktning utför överlåtelsebesiktningar i Danderyd, Täby, Uppsala med omnejd enligt SBR metoden och är av SBR godkänd besiktningsman. Som SBR godkänd besiktningsman och med SBR Ansvarsförsäkring kan ni känna er trygga i den besiktning som genomförs!

  • Upp till 120 m2 boarea - 6500kr totalpris
  • från 121 m2 upp till 300 m2 boarea - 7400kr totalpris
  • Över 300 m2 boarea - ring för offert

Totalpris inkluderar resa inom Uppsala- och Stockholms-län samt moms. Vid besiktningar utanför dessa län tillkommer reskostnad enligt offert.